top of page

CNC Eğitim İçeriğimiz  ( 5 Adımda CNC Eğitimi )

1. Temel CNC Bilgisi ve Program Yazma

1.1 Amaç:

Öğrenci koordinatlar hakkında temel bilgi ve teorileri anlar ve CNC Torna Programlama planlamasını ve düzenlemesini öğrenir.

1.2 İçerik:

1.2.1 CNC Program Yazpısı ve Manuel Programlama

    (1) CNC Koordinatları ve Malzeme Konumlarının Tanımlanması.

    (2) CNC Kodlarının Açıklanmaları; G Kodu, M Kodu, S Kodu, T Kodu ve F Kodu.

    (3) Program Örneği ve Düzenlemesi.   
 

1.2.2 Malzeme ve Takımların Tanıtılması

    (1) Yazılım Fonksiyonları ve Çalışma Ortamının Tanıtımı

    (2) İşlem Basamakları  

Dosya Yönetimi. Tezgah Tip Seçenekleri

CNC Program Düzenleme ve Hata Bulma

Kesme Yollarının Programlanması ve  İşlem Kontrolleri

İşleme Ölçüleri Simulasyon ve Ölçümler.    

 

1.3 Hedefler:

1.3.1 CNC Tornalamada Koordinat Sistemlerini Tanımak

    (1) Sağ El Koordinat Sistemini bilmek, X, Y Eksen tanımları ve Tezgah Çalışma Kapasitelerini tanımak.

1.3.2 CNC Tornalama Temel Program Yapısını Tanımak.
    (1) Programın genel yapısını anlamak; Satır Numaralandırma,  Hazırlık Fonksiyonları, X, Y Koordinat Terimleri,

         Yardımcı Fonksiyonlar, Eksen Fonksiyonalarının Yapısı ve Satır Sonu (EOB).
    (2) Fonksiyon Kodları G Kodları, M Kodları, S Kodları and T Kodları.

1.3.3 CNC Torna  Parça Program Düzenleme Yeteneğini kazandırılması

    (1) Apply Command Set to edit program rapidly.
    (2) Revise the program by intellectual debugging
    (3) Measure the product and revise the program by size measurement function

 

1.4 Öğrenme Çıktıları ve Verimlilik:

1.4.1 İşlemede Koordinat sistemleri ve talaş kaldırma konularında somut bilgilere sahip olur.

1.4.2 Program düzenlemeyi ve oluşturmayı bilir.

1.4.3 Farklı işleme metodları ile karşılaştığında hangi araçlarla çalışabileceğini bilir.

2. CNC Kontrol Ünitesi ve Takım Ayarları

2.1. Amaç: Tezgah üzerindeki butonların ile panel operasyonları ve fonksiyonlarını tanımak ve öğrencilerin öğrenme sonuçlarını yükseltmek için süreci anlamalarını sağlamak.

2.2. İçerik:

2.2.1 Operasyon Panel Fonksiyonları ve İşlemleri

(1) Modül Butonlarına ait İşlemler

(2) Sık kullanılan Butonlar ve İşlemleri

2.2.2 Panel İşlemleri

(1) Program Düzenleme

(2) OFFSET

(3) İş Parçası Koordinat Sistemleri

2.2.3 İş parçası ve Takımların Tanıtılması     

(1) Yazılım Fonksiyonları ve Çalışma Ortamının Tanıtılması   

(2) Çalışma İşlem Sırası

Mod Fonksiyonları: ZRN、RAPID、JOG、HANDEL、MDI、AUTO、DNC、EDIT  

     

2.3. Hedefler:

2.3.1 Panel işlemlerini ve farklı modları tanır,

Modül butonları yoluyla, öğrenciler fonksiyonları ezberleyerek özümser, Mod Fonksiyonlarını tanır:ZRN、RAPID、JOG、HANDEL、MDI、AUTO、DNC、EDIT, Feed Hold、Cycle Start、SDK、M01、Acil Stop ve diğer sık kullanılan butonlar.

2.3.2 Panel İşlemlerini tanır

(1) Düzenleme, NC Kod Girişi, Program Çağırma

(2) Alarmlar ve Geçmiş İnceleme

2.3.3 OFFSET (Takım Telafisi) komutunu kullanabilir

Takım çarpışmalarını ve ölçü doğruluğu için OFFSET komutunu kullanabilir.

2.3.4 Hata çözümlerini bilir.

Limitler dışına ilerleme (overtravel) hatalarını önler ve çözer.

2.4. Öğrenme Çıktıları ve Verimlilik:

2.4.1 Öğrenciler makinenin nasıl çalıştırılacağını ve  işlemlerini anlar. 
2.4.2 Öğrenciler çarpışma ve takım kırılması önleyici uygulamalı çalışmaları yapar.

3. CAD/CAM Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat

3.1. Amaç: Yeni başlayanlar, CAM Sisteminin işlemlerini anlar ve işlem teknikleri ile temel bilgilere sahip olur.

3.2. İçerik:

3.2.1 CAD/CAM Destekli Tasarım ve İmalat

(1) Parça geometrilerini çizmek.

(2) Makine Ayarları

(3) Program Örnekleri

3.2.2 Öğretim Malzemeleri ve Takımlar

(1) Yazılım fonksiyonları ve çalışma ortamı tanıtılması

(2) Süreç İşlemleri

a Temel Veri Ayarları
b Parça geometrilerini çizmek
c Talaş Kaldırma Ayarları
d Simulasyon
e CNC kodlarının oluşturulması

3.3. Hedefler:

3.3.1 CAD Sistemini tanır。Çizim metotları ve tekniklerini bilir.

3.3.2 CAM Sistemini tanır。Kaba işleme, ince işleme, kanal, diş açma vb. işlemleri öğrenir.

3.3.3 İşlem basamakları parça ayarları, çizim, makine ayarları ve simulasyona dayalı olarakCAD/CAM İmalatı yapabilir, Based on the diagram to set material, drawing, machining settings and simulation

3.4. Öğrenme Çıktıları ve Verimlilik:

3.4.1 Öğrenciler CAD/CAM işlemlerini yapabilmeyi başarırlar

3.4.2 Program yazma zamanını en aza indirir.

4. CNC Tezgah Eğitim Simulatörü

4.1. Amaç: Fare tıklamalarını ortadan kaldırarak, CNC Makinenin nasıl çalıştırılacağını uygulayarak bilir; öğrenciler fare olmadan çalışmayı öğrenir ve öğrenme / öğretme verimliliğini arttırır. 

 

4.2. İçerik:

4.2.1 CNC Eğitim Tezgahını bilir

(1) Tezgahı Açmak (Power On)

(2) Alarm

(3) Kontrol Panel Tanıtımı

(4) 3D Kesme Simülasyonu

4.2.2 100% Gerçek Makine ile aynı

(1) Panel İşlemleri

(2) Program Düzenleme

(3) OFFSET

(4) Program Aktarımı

4.2.3 Kapsamlı İşlenebilirlik Kontrolü

4.3. Hedefler:

4.3.1 Panel İşlemleri ve Farklı Modları tanır

Gerçek tezgahı çalıştırmadan önce uygulama yapar.

Her bir modu tanır:ZRN, RAPID, JOG, HANDLE, MDI, AUTO, EDIT
Feed Hold、Cycle Start、SBK、M01、Emergency Stop

4.3.2 Panel Operasyonlarını tanır

(1) Düzenlerme (Edit), NC Kod girişi, Program çağırma

(2) Alarm Geçmiş Kontrolü

4.3.3 OFFSET Fonksiyonlarını bilir

Çarpışma ve takım kırılmalarını önlemek için OFFSET komutunu kullanır.

4.3.4 Hata çözümleri

Limit dışına hareket (overtravel) hatasını önlemek

4.3.5 Programların aktarılması için kablolu ve kablosuz veri aktarımını kullanır.

4.4. Öğrenme Çıktıları ve Verimlilik:

4.4.1 Gelişmiş 3D Simülasyon ve CNC Sanal Makine ile CNC işlemlerini tehlikeden uzak yapılması sağlanır.

4.4.2 Tamir bakım, iş parçası ve takım masraflarının azaltılması sağlanır.
4.4.3 İşletmeler yeni personel eğitimlerinde eğitim maliyetlerini düşürür.

5. Gerçek CNC Tezgahta Program Çalıştırma İşlemleri

Simiulatör uygulamaları aynı şekilde gerçek tezgahta tekrar edilerek gerçek parça ve kesici takım kullanılarak işlemler yapılır.

Please reload

bottom of page